Taide kuntien ja maakunnan siltana

Kun rakennetaan uutta, tarvitaan rohkeutta, luovuutta ja uusia työkaluja. Juuri tätä voi taiteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen eli soten liitto parhaimmillaan tarjota.

Elämme historiallisen muutoksen kynnyksellä, kun Suomessa valmistaudutaan uuteen maakunta- ja sote-malliin. Voidaan puhua superuudistuksesta, jossa ei enää pärjätä pelkästään vanhoilla työkaluilla. Voisiko taiteen ja soten maailmaa yhdistämällä syntyä uutta luovia malleja hyvinvoinnin tukemiseen?

Myös Oulunkaaren kuntayhtymä on tiiviisti mukana kansallisessa muutoksessa. Oulunkaaren alueella, eli Iissä, Pudasjärvellä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa asuu n. 27 000 ihmistä, joille kuntayhtymä järjestää ja pääosin tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Oulunkaarella on käynnissä Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke, jossa taidelähtöisillä menetelmillä lisätään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistetaan käyttäjien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Oulunkaaren arvoja ovat yhdessä tekeminen, vastuullinen omatoimijuus ja rohkea kehittäminen. Lähde! -hanke onkin hyvä esimerkki konkreettisista keinoista, joilla on aktiivisesti lähdetty hakemaan uusia työkaluja kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Oulunkaari on kokenut kehittäjä, joten on myös luontevaa, että hankkeen hakijana oli kuntayhtymä, vaikka tämä ei soten ja taiteen yhteistyössä usein olekaan se tavanomaisin ratkaisu. Osatoteuttajana vahvaa asiantuntemusta hankkeelle on tuonut Iissä sijaitseva Taidekeskus KulttuuriKauppila. Lähde!-hanke on ollut toiminnassa puolitoista vuotta ja tuloksia on jo nähtävillä: kehittämistyö on mahdollistanut uusia alustoja ja kumppanuuksia sote-toimijoiden, kuntien ja taidealan toimijoiden kanssa. Taidetoiminta on ollut vahvana liimana hyvinvoinnin yhdyspinnoilla.

Osana kansallista reformia rakennetaan parhaillaan 18 uutta maakuntaa, joissa tarvitaan konkreettisia työkaluja tukea asukkaiden hyvinvointia yhteistyössä kuntien kanssa. Oulunkaaren kokemusten perusteella Lähde!-hankkeessa pilotoitu hyvinvointia edistävä taidetoiminta voi tarjota yhteisiä kehittämisen ja vuoropuhelun malleja uudistuksessa muodostuvien maakuntien ja kuntien välille.

Vaikuttava esimerkki on Lähde!-hankkeessa toteutettu sosiaalisen taiteen residenssitoiminta, jossa taiteilijat ovat viettäneet 1-2  kuukauden intensiivisiä työskentelyjaksoja Oulunkaaren sote-toiminoissa, kuten kehitysvammaisten ryhmäkodissa ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa. Kohtaamiset asiakkaiden ja henkilöstön kanssa yhdistettynä taiteelliseen prosessiin ovat olleet arvokkaita. Esimerkkinä Raquel Sakristánin The Floating Structure -projekti, jossa taiteilija toteutti yksilöllisiä, osallistujien omia vahvuuksia etsiviä ja tukevia harjoituksia ja tehtäviä. Työn tulokset koottiin yhteisölliseksi teokseksi, joka nähtiin osana kansainvälistä Art Ii Biennale -tapahtumaa.

Raquel Sakristánin Floating Structure -teokseen kuuluvassa rituaalissa osallistujat saivat esittää kiitoksensa Iijoelle. Taiteilijan asu oli osallistujan valmistama. Kuva: Sanna Juutinen.

Palaute projektiin osallistuneilta asiakkailta, kuntalaisilta ja henkilöstöltä on ollut vaikuttavaa; kohtaamiset ovat avanneet uusia hyvinvoinnin ovia elämään. Esimerkiksi Oulunkaaren erityisryhmien asumispalveluvastaava kommentoi residenssijakson todistaneen, että taiteella voidaan saavuttaa juuri niitä osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen tavoitteita, jotka ovat myös sote-toiminnoissa kivijalkana. Ryhmäkodissa taiteilijan vierailu on jäänyt vahvasti mieleen, ja asukkaiden kesken muistellaankin säännöllisesti, mitä Raquelin kanssa tehtiin.

Raquel Sakristánin taidetyöskentelyyn kuului mm. veden virtaavuuden tutkimista esineiden ja eri materiaalien avulla. Kuva: Jaani Föhr.

Sosiaalisen taiteen residenssillä ja muulla Lähde!-hankkeen toiminnalla on ollut Oulunkaaren näkökulmasta monia positiivisia vaikutuksia. Taide on tukenut hyvinvointia ja terveyttä uusin keinoin. Osallisuus ja mielekäs arki ovat vahvistuneet ja saaneet uusia muotoja. Osallistujat ovat löytäneet omia vahvuuksiaan ja päässeet hyödyntämään niitä taiteen äärellä. Onnistumisen kokemukset ovat olleet käsin kosketeltavia. Esimerkiksi keväällä 2018 toimintaan osallistuneesta kuudesta nuoresta viisi aloitti syksyllä opinnot. Useamman nuoren kohdalla taidetoiminnalla oli tähän merkittävä vaikutus. Myös uusia yhteistyömalleja on rakennettu kuntayhtymän ja kuntien välille. Esimerkkinä voidaan mainita sosiaalisen taiteen residenssit, joita kokeillaan kolmen kunnan yhteisenä toimintana. Jaettu tavoite kuntalaisten hyvinvoinnista on ohjannut kehittämistyötä.  

Voisiko taidelähtöisistä menetelmistä ja vaikkapa sosiaalisen taiteen residenssistä löytää kaivattuja työkaluja hyvinvoinnin tueksi myös kuntien ja maakunnan yhdyspinnoille? Oulunkaaren kokemusten perusteella uskomme tähän. Taide on luonut uudenlaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, jota kannattaa vauhdittaa tulevaisuudessa myös uusissa maakunnissa.  On ollut hyvä huomata, että esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla yhteistä vuoropuhelun mallia on lähdetty rakentamaan jo uudistuksen valmisteluvaiheessa.

Kirjoittaja: Anu Vuorinen, Oulunkaaren kuntayhtymän kehitys- ja resurssijohtaja sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun projektipäällikkö

Artikkelin pääkuva: The Floating Structure -teoksen vene kantoi mukanaan kunkin osallistujan yksilöllisiä vahvuuksia kuvastavaa teosta. Taiteilija Raquel Sakristán veneen äärellä lausumassa kiitosta joelle osana teokseen kuulunutta rituaalia. Kuva: Jaani Föhr.

Linkkejä:
Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke

Oulunkaaren kuntayhtymä

Taidekeskus KulttuuriKauppila

Iin kunta

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistus

Video: Raquel Sakristánin The Floating Structure -projektista

Vastaa