#TAIDE #TAIDETOIMII
PÄÄTOIMITTAJAN KIRJOITUS

KULTTUURI JA TAIDE KASVATTAVAT IHMISTEN YHTEISKUNTAA

”Uusien tulevaisuudensuuntien hahmottaminen vaatii kykyä mielikuvitella ja yhdistellä olemassa olevaa ja olematonta. Kyky havainnoida, merkitysten löytäminen ja taito rakentaa tulevaisuudenkuvia ovat taiteilijoiden osaamispääomaa parhaimmillaan.”

KUVA KERTOO

Aleksi Pietikäisen maalaama muotokuva (2019) Kulttuuria kaikille -palvelun entisestä puheenjohtajasta Tiina Rosenbergista on toteutettu Muotokuvakioskin kautta.

Muotokuvakioski on verkossa toimiva palvelu, jonka kautta voi tilata erityistä tukea tarvitsevalta taiteilijalta valokuvan pohjalta toteutetun muotokuvan. Muotokuvakioskin taiteilijat esitellään heidän omilla taiteilijasivuillaan. Ostaja voi tutustua palvelussa taiteilijoiden aiempaan tuotantoon ja valita, keneltä haluaa muotokuvan tilata. Jokainen tilattu muotokuva on uusi ja oma itsenäinen teoksensa.

Muotokuvakioski tarjoaa tavan luoda taiteella elinkeinoa ja rakentaa yhdenvertaisempaa taidemaailmaa. Palvelu toimii vuoden 2019 ajan Vertaistaiteilijat-hankkeen kokeiluna. Hankkeen tarkoitus on selvittää ja kehittää keinoja, joilla erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat voisivat ansaita taiteellisella työllä. Teoksista maksetut korvaukset menevät suoraan ja lyhentämättöminä taiteilijoille.

Vertaistaiteilijat-hankkeen tavoitteena on tuoda kolmen toimintavuotensa aikana erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ja heidän taiteensa paremmin tunnetuksi. Hankkeen toteuttaja on helsinkiläinen Aula-työkotien kannatusyhdistys ry, jonka kohderyhmää ovat kaikki Suomessa toimivat erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat.

Hankkeessa tehdään yksittäisten taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien sekä heidän taustaorganisaatioidensa kanssa työtä taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien edistämiseksi. Toinen toiminnan taso on vaikuttamistyö taiteilijajärjestöjen, taidehallinnon ja poliittisen päätöksenteon suuntaan.

Tutustu Muotokuvakioskiin: https://www.vertaistaiteilijat.fi/muotokuvakioski/

Taiteilija Aleksi Pietikäisen teos ”Tiina Rosenbergin muotokuva” (2019), akryyli kankaalle, 41x33cm.
Muotokuvakioski edistää yhdenvertaisempaa taidemaailmaa
BLOGI
TEKIJÄ

Kuljun koulun nelosluokkalaisten oppisisältöihin liitettiin taiteen tekemistä. Kaksi taiteilijaa, mediakasvattaja ja yhteisötaiteilija, vierailivat tämän lukukauden aikana luokissa. Yhdessä opettajien kanssa he muokkasivat opetussuunnitelmien sisältöjä taiteen keinoin toteutettaviksi.

ILMIÖ

Taiteelle ja taiteilijan mielikuvittelun taidoille on kysyntää. Taiteen kautta voidaan venyttää ajatushorisonttia, josta nousee ideoita pintaan. Taide on osa tulevaisuusajattelua ja ennakointia. Millaisia välähdyksiä tulevaisuudesta tuo taiteilijan ja robotin yhteistyö?

KENTTÄPOSTIA

Palveluasumista tarjoavan Kotokampuksen arjessa taide ja kulttuuri ovat läsnä. Kulttuurihyvinvointi on otettu osaksi asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia, ja talon asukkaille järjestetään monipuolista luovaa toimintaa.

GREETINGS FROM

Doing Things Differently: Creative Health Innovation in Greater Manchester

”Think social before medical. Think cultural before pills.”
Millaista mallia voisimme ottaa Manchesterista?

SYVÄLUOTAIN

Merkityksiä tuottavaa kriisinhallintaa

Ilmastonmuutoksen aikakaudella jokaisella päätöksellä on merkityksensä ja jokaisella toimella on seurauksensa. Luovilla aloilla ja taiteella on tulevaisuutemme kannalta keskeinen tehtävä. Taide on tiedon tuottamisen väline ja luovan alan työntekijöiden innovaatioilla on tärkeä merkitys, kun reagoimme globaaleihin kriiseihin.

ILMIÖ

Tavallista arkea – kulttuurihyvinvointi Suomessa vuonna 2030

Millaista elämä voisi olla kulttuurihyvinvoinnin Suomessa vuonna 2030? Artikkeli esittelee kuvitteellisen arkipäivän yhteiskunnassa, jossa taiteen potentiaali on otettu täysimittaiseen käyttöön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja oppimisen edistämisessä.

TUTKIMUS

Tartu taiteella tulevaan!

Taiteesta saa välineitä ilmastokasvatukseen, digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia itseilmaisuun ja taidetoiminta lisää yhteisöllisyyttä työpaikoilla. Artikkeli kertoo, miten Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman työstämisessä huomioitiin megatrendit, tämän hetken ja tulevaisuuden kehityssuunnat.

SOMESSA SUHISEE