AIKAISEMMAT JULKAISUT

KENTTÄPOSTIA

“Sain olla taiteilija ja keskittyä siihen” – välittäjätoiminnan merkityksiä työparityöskentelyssä

Välittäjän tehtävä on ymmärtää erilaisia maailmoja ja luoda niiden välille siltoja. Käytännössä se tarkoittaa aktiivista viestintää ja vuorovaikutusta, neuvottelua, sopimista ja myymistä. Taiteen soveltaminen erilaisiin tarkoituksiin, kuten organisaatioiden kehittämiseen, vaatii asiakkaan maailman, verkostojen toiminnan ja taiteen ammattilaisten osaamisen tuntemista. Tässä kirjoituksessa kolme taiteilijaa kertoo, miten välittäjätoiminta näyttäytyi työparityöskentelyssä organisaatioiden kehittämiseen tähtäävissä projekteissa. 

KENTTÄPOSTIA

Kultane: kulttuuri- ja taidepainotteinen neuvola Porissa

Appelsiinin raikas, aamukasteen keveä, painava kuin hallitusohjelma ja ilahduttava kuin ensihymy. Näin kuvailin neuvolan ja lastenkulttuurin yhdistävää toimintaa nimen synnytysvaiheessa. Joulukuussa 2014 avattu Kultane-kulttuuri ja taidepainotteinen neuvola  yhdistää kulttuuri-, taide- ja neuvolapalvelut kokonaisvaltaiseksi lapsiperheen hyvinvointia tukevaksi toiminnaksi.