#TAIDE
PÄÄTOIMITTAJAN KIRJOITUS
turkoosi ovi raollaan

Välittäminen on välittämistä

Mistä taiteen tai taiteilijan työn välittämisestä on kysymys? Mihin välittäjiä tarvitaan ja mitä he oikeastaan tekevät? Tässä Taidetutkan teemanumerossa lähestytään aihetta muun muassa näiden kysymysten kautta. Teemanumerossa pohditaan taiteilijoiden asiantuntijuuden ja taiteen välittämistä perinteisten asemien reunoilla. Julkaisun kirjoittajat ovat aihepiirin tuntijoita, ja he tarjoavat omista näkökulmistaan kiinnostavasti tietoa siitä, miten nykyhetken taidekentän työn välittämistä pitäisi tehdä. Teksteissä korostuvat käytännönläheiset esimerkit, tekijöiden opit ja huomiot heidän työtehtävistään. Taiteilijoiden työ ja osaamisen rajapinnat ovat jatkuvassa liikkeessä. Taiteen paikaltaan siirtymät näyttävät olevan yhä nopeatempoisempia ja vaativat tekijöiltä jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Näissäkin risteyskohdissa osaavalla, kestävällä ja eettisesti toimivalla välittäjyydellä on mahdollisuudet edistää taiteen kohtaamispintoja uusien vastaanottajien kanssa.

KUVA KERTOO
taidekuva ulkoa tiestä jolla kävelee ihminen, asfaltilla pieni läppäri jossa ihmisen kasvot

Olen helsinkiläinen tanssi- ja esitystaiteen kentällä työskentelevä koreografi. Tutkin myös tulevaisuutta teknologian ja ruumiillisuuden välisten suhteiden kautta. Keväällä 2021 lähdin mukaan Taiteen edistämiskeskuksen mahdollistamaan Futuarts-projektiin, jossa haluttiin luoda monialaista dialogia eri asiantuntijoiden välille törmäyttämällä kolme taiteilijaa ja kolme tulevaisuudentutkijaa. Projektin konkreettinen tavoite oli toteuttaa kevyt käytännön kokeilu työpareittain syksyn loppuun mennessä. Omaksi työparikseni valikoitui Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa työskentelevä Marko Ahvenainen.

Kehitimme Markon kanssa kävelytehtävän, joka loi konkretiaa aaltoilevien keskusteluiden ja laajenevan aineiston päälle. Tehtävän tarkoitus oli tehdä eläväksi sitä, miten historia ja nykyhetki ovat suhteessa päätöksiimme ja miten nämä luovat tulevaisuutta. Kirjoitimme kävelytehtävän pohjaksi kasan kysymyksiä. Tässä niistä pari:

  1. Onko matkalla tarkoitus? Onko matkan kuluessa päädyttävä jonnekin?
  2. Tapahtuuko tehtävä jossain aikakehyksessä? Onko esimerkiksi ehdittävä tiettyyn paikkaan tietyn ajan kuluessa? 

Marko toteutti tehtävän Turun hautausmaalla, minä puolestani matkasin ensimmäistä kertaa ystävän siirtolapuutarhamökille Lauttasaareen. Analysoimme kulkumme ja päädyimme seuraavaan premissiin: tulevaisuus ei ole symmetrinen suhteessa menneisyyteen, tulevaisuus kulkee omia reittejään. Menneisyyden perusteella voimme ainoastaan luoda joitain suuntaviivoja.

Meille tärkein oivallus oli, että ruumiillinen tieto tulee osaksi tulevaisuutta, ruumis kantaa mukanaan ennustettavaa ainesta. Aloimme nimittää tätä hiljaista tietoa tulevaisuuden tajuksi. Tajua voi ajatella myös tuntoisuutena tai intentionaalisuutena.

On ollut kiinnostava huomata, miten todellisuus voi laajentua, kun kaksi eri alan asiantuntijaa luo dialogia oman asiantuntijuutensa kautta. Tuntuu, että puhumme samoista asioista, mutta pienet sävyerot tuntuvat luovan uusia kerroksia saman teeman alle, päälle ja sivuille.

Etuoikeutettua projektissa on ollut hidas, pohdiskeleva työtahti. Suuria tulospaineita ei ole asetettu miltään taholta. On ollut aikaa tuntea tulevaisuuden taju.

 

Kirjoittaja: Iina Taijonlahti

Kirjoittaja on koreografi, joka työskentelee laajasti tanssi- ja esitystaiteen sekä tutkimuksen kentällä luoden dialogia sekä eri taustaisten ihmisten että ihmisten ja teknologian välille.

Kuva: Vesa-Pekka Grönfors

 

Tulevaisuuden taju
BLOGI
TEKIJÄ

Tanssi on kokonaisvaltaista itseilmaisun opettelua. Sen kautta opitaan taiteenlajiin kuuluvia erityispiirteitä, mutta myös taitoja, jotka auttavat ymmärtämään itseä sekä muita ihmisiä. Tanssinopettaja toimii oman taiteenlajinsa välittäjänä – mutta mitä kaikkea työssä välittyy?

ILMIÖ

Sain Taiteen edistämiskeskukselta vuonna 2017 tehtävän suunnitella uutta kehittämisohjelmaa. Lähtökohta oli, että taiteilijoilla on sellaista erityistä asiantuntijuutta, jota tarvitaan myös taidekentän ulkopuolella yhteiskunnallisessa kehittämisessä. Tässä kirjoituksessa katson taustapeiliin pian päättymässä olevaa ohjelmaa, suuntaan katseen taiteilijan asiantuntijuuden välittymisen tulevaisuuteen ja esitän kysymyksen: kuka välittää välittämisestä?

KENTTÄPOSTIA

Välittäjän tehtävä on ymmärtää erilaisia maailmoja ja luoda niiden välille siltoja. Käytännössä se tarkoittaa aktiivista viestintää ja vuorovaikutusta, neuvottelua, sopimista ja myymistä. Taiteen soveltaminen erilaisiin tarkoituksiin, kuten organisaatioiden kehittämiseen, vaatii asiakkaan maailman, verkostojen toiminnan ja taiteen ammattilaisten osaamisen tuntemista. Tässä kirjoituksessa kolme taiteilijaa kertoo, miten välittäjätoiminta näyttäytyi työparityöskentelyssä organisaatioiden kehittämiseen tähtäävissä projekteissa. 

GREETINGS FROM

Greetings from the Speculative Future

Syksyn suuret nykytaidetapahtumat, kuten ”MOMENTA Biennale de l’image” Montrealissa ja ”Athens Biennale”, luovat katsauksen moninaiseen tulevaan maailmassa. Molemmat tapahtumat asettavat ihmiset haasteen äärelle, kontekstualisoiden meidät maailman tilanteeseen. Elämme digitaalisen kuvan, liikkuvan kuvan ja välitetyn kuvan aikakautta. Taiteilijoiden luomat kertomukset ovat modulaarisia ja moninaisia, samalla kun taiteilijat valitsevat keinoja, joiden avulla luoda yhä monimutkaisimpia kertomuksia. Kuratoinnista onkin tullut jatkuvaa moninaisuuksien kartoittamista ja asettamista taidekontekstin muotoon.

SYVÄLUOTAIN
ihmisiä keskustelemassa toistensa kanssa pöytien ympäirillä

Välittäjät, verkostomaisen liiketoiminnan ammattilaiset

Välittäjän työ on parhaimmillaan täydellisten yhteensopivuuksien löytämistä verkostoista. Pahimmillaan se voi olla väärin viritettyjä odotuksia ja niiden seurauksena katkeria jälkiselvittelyjä.

ILMIÖ

Välittäjä yrittäjänä

Välittäjän työ vastaa aitoon tarpeeseen kahden eri maailman välillä. Haastavaa ja kiinnostavaa työstä tekee se, että toisinaan nämä maailmat ovat todella kaukana toisistaan. Välittäjä tarvitsee yrittäjän uskoa ja rohkeutta, periksiantamattomuutta ja kykyä aitoon ymmärrykseen kumpiakin maailmoja kohtaan. Onnistunut lopputulos saa aikaan taiteen avulla menestyvän asiakkaan ja luo työtä ja toimeentuloa taiteilijalle. Samalla se synnyttää liikevaihtoa välittävälle portaalle.

TUTKIMUS
aitaan maalattuna hymynaama ja sanat "all", "fun" ja "games"

Taidetyön välittävä hybridiasiantuntijuus ja yhteisöllisesti luova tieto

Millaista on taiteilijoiden työssään käyttämä ja muodostama asiantuntijuus? Tässä artikkelissa Koneen säätiön rahoittaman Taidetyö ja talouden uudet muodot -hankkeen tutkija YTT, dosentti Mikko Jakonen Turun yliopistolta esittää, että taidetyö voidaan ymmärtää monialaisena yhteistoimintana, jonka keskiössä on uuden luomiseen suuntautunut asiantuntijuus.

SOMESSA SUHISEE