taidekuva ulkoa tiestä jolla kävelee ihminen, asfaltilla pieni läppäri jossa ihmisen kasvot
Tulevaisuuden taju

Olen helsinkiläinen tanssi- ja esitystaiteen kentällä työskentelevä koreografi. Tutkin myös tulevaisuutta teknologian ja ruumiillisuuden välisten suhteiden kautta. Keväällä 2021 lähdin mukaan Taiteen edistämiskeskuksen mahdollistamaan Futuarts-projektiin, jossa haluttiin luoda monialaista dialogia eri asiantuntijoiden välille törmäyttämällä kolme taiteilijaa ja kolme tulevaisuudentutkijaa. Projektin konkreettinen tavoite oli toteuttaa kevyt käytännön kokeilu työpareittain syksyn loppuun mennessä. Omaksi työparikseni valikoitui Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa työskentelevä Marko Ahvenainen.

Kehitimme Markon kanssa kävelytehtävän, joka loi konkretiaa aaltoilevien keskusteluiden ja laajenevan aineiston päälle. Tehtävän tarkoitus oli tehdä eläväksi sitä, miten historia ja nykyhetki ovat suhteessa päätöksiimme ja miten nämä luovat tulevaisuutta. Kirjoitimme kävelytehtävän pohjaksi kasan kysymyksiä. Tässä niistä pari:

  1. Onko matkalla tarkoitus? Onko matkan kuluessa päädyttävä jonnekin?
  2. Tapahtuuko tehtävä jossain aikakehyksessä? Onko esimerkiksi ehdittävä tiettyyn paikkaan tietyn ajan kuluessa? 

Marko toteutti tehtävän Turun hautausmaalla, minä puolestani matkasin ensimmäistä kertaa ystävän siirtolapuutarhamökille Lauttasaareen. Analysoimme kulkumme ja päädyimme seuraavaan premissiin: tulevaisuus ei ole symmetrinen suhteessa menneisyyteen, tulevaisuus kulkee omia reittejään. Menneisyyden perusteella voimme ainoastaan luoda joitain suuntaviivoja.

Meille tärkein oivallus oli, että ruumiillinen tieto tulee osaksi tulevaisuutta, ruumis kantaa mukanaan ennustettavaa ainesta. Aloimme nimittää tätä hiljaista tietoa tulevaisuuden tajuksi. Tajua voi ajatella myös tuntoisuutena tai intentionaalisuutena.

On ollut kiinnostava huomata, miten todellisuus voi laajentua, kun kaksi eri alan asiantuntijaa luo dialogia oman asiantuntijuutensa kautta. Tuntuu, että puhumme samoista asioista, mutta pienet sävyerot tuntuvat luovan uusia kerroksia saman teeman alle, päälle ja sivuille.

Etuoikeutettua projektissa on ollut hidas, pohdiskeleva työtahti. Suuria tulospaineita ei ole asetettu miltään taholta. On ollut aikaa tuntea tulevaisuuden taju.

 

Kirjoittaja: Iina Taijonlahti

Kirjoittaja on koreografi, joka työskentelee laajasti tanssi- ja esitystaiteen sekä tutkimuksen kentällä luoden dialogia sekä eri taustaisten ihmisten että ihmisten ja teknologian välille.

Kuva: Vesa-Pekka Grönfors

 

Vastaa