Mies valkoisissa vaatteissa roikkuu alaspäin mustan tangon päässä. Ympärillä on kasveja, paikkana on mahdollisesti kasvitieteellinen puutarha. Kuvassa on näkyvissä kuuden hengen yleisö, joka katsoo miehen esitystä. Yksi osallistujista valokuvaa esitystä kännykällään.
Taidekahvit – taiteen ekosysteemin pölyttäjä

Turun alue on pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen toiseksi suurin taiteilijakeskittymä. Sen ammattilaiskenttä on rikas ja monimuotoinen. Kenttää vahvistaa kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijoiden verkosto, Taidekahvit.

Taidekahvit sai alkunsa tarpeesta yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön. Kaksikielinen, viidettä vuotta toimiva verkosto koostuu Turun kaupungin kulttuurilautakunnan sopimuskumppaneista ja toiminta-avustusta saavista toimijoista. Jäseniä on tällä hetkellä 60. Kaikki taiteen alat, esittävistä ja visuaalisista taiteista sanataiteeseen, ovat edustettuina.

Taidekahvien tavoite on tuoda taidetta näkyväksi ja nostaa paikallisen kulttuurialan ammattilaisten asema yhteiskunnalliseen keskusteluun. Verkosto on ensisijaisesti yhteisen vaikuttamisen, osaamisen jakamisen ja vuorovaikutuksen kanava. Tärkein yhteistyökumppani verkostolle on Turun kaupunki virkamiehineen ja päättäjineen. Verkosto tarjoaa kaupungille suoran ja kattavan väylän lähestyä taide- ja kulttuurialan toimijoita. Taidekahvien vaikutus Turun kulttuuripolitiikkaan ei ole aivan vähäinen. Onnistuneena vaikuttamisena voi pitää 300 000 euron lisäystä kulttuurin määrärahoihin kolmivuotiskaudelle 2019–2021.

Taidekahvit on keskittynyt vaikuttamiseen ja vaikuttavuuteen. Kaupunkilaisille järjestetty avoin tapahtuma Vallaton taiteenkumous tekee verkostoa näkyväksi. Tapahtuman yhteydessä Taidekahvit on organisoinut seminaarin kaupungin päättäjille. Aiheita ovat olleet yhteistyön muodot ja kaupungin selvitys vapaan kentän toimintaedellytyksistä. Vuoden 2021 kesäkuusta lähtien Turun kulttuurilautakunta kutsuu kokouksiinsa kaksi verkoston edustajaa, jotta yhteistyö vapaan kentän kanssa tiivistyisi.

Taidekahvien toiminta pohjaa ekosysteemiseen ajatteluun, jossa verkosto tukee jäseniään ja lisää Turun ainutlaatuisen taidekentän elinvoimaa. Verkostomaisuus alati muuttuvana organismina on koettu hyväksi toimintamuodoksi. Verkosto kokoontuu kerran kuussa, yleensä isoimpien toimijoiden tiloissa, mutta korona-aikaan etänä. Taidekahvit tarjoaa jäsenilleen vertaistukea, ristiinpölytystä ja toisilta oppimisen kokemuksia.

Kuntien kulttuuritoimintalaki tulee entisestään nostamaan paikallisten taiteen ammattilaisten roolia kunnissa, ja tätä kehitystä tukee kolmannen sektorin vahva yhteisöllisyys. Taidekahvit-verkosto antaa esimerkin taiteen kestävään kehitykseen taidetoimijoille ja kunnille.

Kirjoittaja: Annika Dahlsten

Kirjoittaja on Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilija Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmasta, ja on tukenut Taidekahveja koordinoimalla sen verkostotoimintaa.

Kuvateksti:
Fern Orchestra esiintyy New Performance Turku festivaaleilla syyskuussa 2019. New Performance Turku on yksi Taidekahvit-verkoston 60 jäsenestä. Kuva: Jussi Virkkumaa

 

Vastaa