Muistiinpanoja työn maisemista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvataiteilijana työni ytimessä on havainnointi ja havaintojen kääntäminen visuaaliselle kielelle. Oheinen teokseni on sarjasta Muistiinpanoja työn maisemista ja kuvaa työtäni kuvataiteen ja konsultaation leikkauspisteessä.

Tämä kuva syntyi toimiessani julkisen puolen sote-alan organisaatiossa yhdessä konsulttiparini kanssa. Tavoitteena oli kuvataiteen kautta tuoda kehittämiseen toisenlaista dialogia, jonka kautta voidaan tavoittaa emootioiden ja abstraktioiden maailmaa.

Kyseessä oli organisaation oma kehittämispäivä, jonka ytimessä oli muutoksen käsittely ja vuorovaikutuksen edistäminen. Työyhteisössä käsiteltiin parhaillaan haastavia vuorovaikutustilanteita, ja tässä tilanteessa ihmisillä heräsi sellaisia tunteita, joita ei ehkä oltu totuttu nostamaan yhdessä esiin.

Tilanne tuntui itsestä jännittävältä ja siinä maalaamisen lomassa huomasin kysyväni itseltäni, kuinka rohkea, avoin ja luottavainen voin olla tässä työskentelyssä? Mitä voin tuoda esille? Mikä on hiljaisen havainnoinnin merkitys? Voinko antaa sille tilaa ja rauhaa?

Tässä työtapani oli maalata luonnoksia tekemistäni havainnoista, niistä tunnelmista ja käsitellyistä aiheista, jotka olivat huoneessa läsnä. Näin syntyi kuvallisia muistiinpanoja työn maisemasta, visuaalisia tunnemuistoja hetkestä. Päivän lopussa tuottamani maalaukset toimivat kirjoitusharjoituksen ja ryhmän välisen keskustelun jakamisen pohjana.

Koen, että tässä yhteydessä kuvataide toimi eräänlaisena ryhmän peilauspintana. Kuvataiteen kautta voidaan tehdä näkymätöntä näkyväksi ja kannustaa toisinkatsomiseen. Kiinnostava kysymys onkin, mitä taiteen mukanaolo prosessissa tuottaa, saa alulle, tuo näkyväksi tai koostaa kokonaisemmaksi?

 

 

Teksti ja kuva: Elina Aho

Elina Aho työskentelee vapaana kuvataiteilijana, joka tekee taidetta tutkivalla ja kokeellisella otteella erilaisissa ympäristöissä. Hän toimii aikuistaideopetuksen, koulutuksen ja valmennuksen parissa, sekä taiteilijana erilaisissa työelämän organisaatioissa. Aho osallistui vuonna 2017 Pro Soveltavan taiteen tila ry:n ja Metanoia Instituutin Taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelmaan, jonka osana yllä kuvattu työ syntyi.

www.elinaaho.com

Vastaa