Taide ja muutos

Taidetutkan neljäs numero raottaa muutoksen ovea. Numeron kohteena on erityisesti taide, joka tapahtuu perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolella dialogissa ympäröivän yhteisön, yhteiskunnan ja yksilöiden kanssa, yllättävissäkin konteksteissa: kouluissa, vastaanottokeskuksissa, palvelutaloissa, päiväkodeissa, kuntouttavassa työtoiminnassa, ryhmäkodeissa. Taiteen tilassa. Tässä taiteessa tehdään tekoja – taidetekoja, prosesseja, muutoksia, teoksia, jotka ovat olemassa ehkä vain hetken.

Taidetekoon osallistujat, tekijät ja kokijat ovat kaikki samalla viivalla ei-tietämisen tilassa, yhteisen ihmettelyn, dialogisuuden ja taiteen äärellä. Taide näyttäytyy ajattelun ja toiminnan nyrjäyttäjänä, taiteilija toisin katsojana ja läsnäolijana. Positiivisena häiriötekijänä. Kohtaamisten fasilitaattorina.

Mitä taiteella voidaan muuttaa? Mitä muutos merkitsee taiteen tekijälle tai heille, joiden kanssa taidetta tehdään? Mikä on taiteen muutosvoimassa erityistä? Mitä sellaista taiteella voi nostaa esiin, mikä johtaa muutokseen, sysää sen väistämättä liikkeelle? Millainen tämä muutos on ja missä tai kenessä se tapahtuu?

Miltä muutos tuntuu? Tapahtuuko se ajattelussa ja asenteissa, toimintatavoissa, teoissa, rakenteissa, ihmisten välisissä suhteissa, valtarakenteissa, ymmärryksessä tai ymmärtämättömyydessä?

***

Taide on: lähihoitaja – hoidettava – asukas – yhteisötaiteilija – muistisairas – omainen – johtaja – kuvataiteilija – dragrunoilija – sairaanhoitaja – tanssitaiteilija – palvelutalossa.

Taide on: oppilas – opettaja – nukketeatteritaiteilija – luokka – tanssitaiteilija – koulussa.

Taide on: työtön – ohjaaja – kuntoutuja – sairaanhoitaja – sanataiteilija – työssä – ryhmässä – yksin – taiteessa – virastossa.

Taide on: tanssitaiteilija – lapsi – lastenhoitaja – lastentarhanopettaja – päiväkodissa.

Taide on: kuuntelu – läsnäolo – kohtaaminen – ilmaisukeino – kehon muisti – kosketus – vuorovaikutus – yllätys – tuttu – turhautuminen – mahdollisuus.

Taide on: muutos.

Kirjoittaja: Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö, Taikusydän

Kuva: Alina MacDonald.

Vastaa