Taiteen toinen kultakausi

Taiteen ja työelämän välisessä rajapinnassa tapahtuu nyt paljon. Hyvät tapausesimerkit, menetelmät ja tutkimus rakentavat kaikki osaltaan siltaa kahden erilaisen maailman välille ja osoittavat, mistä taiteen ja työelämän vuorovaikutuksessa on kysymys. Toimialojen välinen verkosto kehittyy ja kiinnostuneiden joukko laajenee. Tarvitaan taiteilijoita, välittäjiä, työelämän kehittäjiä, rohkeita kokeilijoita organisaatioiden sisältä, tutkijoita, bisnesnaisia ja virkamiehiä – kaikkia tarvitaan.

Tämä Taidetutka tarjoaa ajankohtaisen läpileikkauksen niihin keskusteluihin ja teemoihin, joihin taide osana työelämää liittyy. Jutuissa nousee esiin sellaisia asioita kuin yhdessä tekeminen, dialogisuus, uusi työ, arvot ja monialaisuus. Kirjoitusten kautta näyttäytyy erilaisia lähtökohtia taiteilijan työlle organisaatioissa ja myös niitä työelämän tarpeita, joihin taiteilija asiantuntijuudellaan pyrkii vastaamaan.

Taiteen ja työelämän leikkauspisteessä on kysymys tarpeen ja osaamisen uudenlaisesta kohtaamisesta. Mutta ehkä tässä yhtälössä on kysymys myös jostakin paljon syvemmästä? Ja juuri tämä jokin on se, mikä vetää puoleensa ja innostaa taiteilijoita, työelämän kehittäjiä ja kaikenlaisia ihmisiä yli toimialarajojen.

Taiteen ja työelämän välinen vuorovaikutus liittyy kollektiiviseen tarpeeseen lähestyä kokonaisvaltaisemmin suuria globaaleja kysymyksiä: Miten tarttua ilmastonmuutokseen asian vaatimalla vakavuudella? Miten luoda kestävää elämäntapaa ja jaettua merkityksen tuntua? Miten mahdollistaa inhimillisyyttä maailmassa, joka digitalisoituu, automatisoituu ja robotisoituu? Miten muodostaa yhteistä visiota ja tulevaisuudenkuvaa – miten kehittyä rohkeammin?

Taide on yksi hyvä keino lähestyä näitä kysymyksiä sellaisilla tavoilla, joille ei välttämättä ole arkisessa puhunnassa sijaa. Taide on yksi keino muuttaa tapaa keskustella. Taide on kieli jonka tehtävänä voi olla, yksi yhteisö kerrallaan, luoda edellytyksiä vuorovaikutukselle, syvemmälle ymmärrykselle ja yhteiselle mielikuvittelulle.

Historiassa suomalaisen taiteen kultakausi muistetaan siitä, että silloin taiteilijoiden tekemä työ löysi paikkansa kansakunnan rakentamisessa. Tarpeet, tavoitteet ja taidot törmäsivät voimakkaasti ja saivat aikaan muutosta, jonka päälle rakentui kokonainen tulevaisuus.

Miltä näyttäisi taiteen toinen kultakausi?

 

Krista Petäjäjärvi

Läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus

Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelma

P.S. Tervetuloa mukaan fb-ryhmään Taide osana organisaatioita. Siellä jatketaan keskustelua, opitaan toisiltamme ja kohdataan sekä virtuaalisesti että verkostotapaamisissa!

 

Kuva: Syväluotain-osiossa performanssitaiteilija Leena Kela ja yhteisötaiteilija Pia Bartsch pohtivat yhteisötaiteen mahdollisuuksia. Kuva on teossarjasta One Year Demonstration, ©Leena Kela.

Katso myös:

https://www.sitra.fi/blogit/taide-on-muutosvoima/

Taiteilija kehittäjänä – Taiteelliset interventiot työssä

Dialogues Between Art and Business

 

Vastaa