Taide kuuluu kaikille!

Luet historiallista julkaisua – samaan aikaan tutustut johonkin ennennäkemättömään ja -kokemattomaan. Kuin kevään ensimmäisen jäätelön nuolaisu, puhtaan valkoisen lumihiutaleen leijailu tai elokuun paahteinen kuutamoilta. Runollisuus valtasi mieleni, kun Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n puheenjohtajana saan ilon ja kunnian olla Taidetutkan, taiteeseen, kulttuuriin ja hyvinvointiin sekä taiteen uusiin merkityksiin keskittyvän verkkolehden ensimmäisen numeron päätoimittaja.

Taidetutka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden tavoitteena on virittää luoviin ideoihin taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksista ja toteutumistavoista, mutta myös valottaa taiteen ja kulttuurin tekemisen taustoja. Lehti nostaa esiin tutkimusta taiteen vaikuttavuudesta ja tarjoaa kovaa faktaa alasta. Sukellamme arkeen, haastattelemme yksittäisiä toimijoita ja tarjoamme kokemuksia joka päivä toteutuvista pienistä ja suurista taideteoista.

Taiteen ja kulttuurin liikkuminen erilaisilla rajapinnoilla on koskettamista, haastamista, toisin toimimista. Eri tasoilla sujuvasti liikkumista, mutta myös siltojen rakentamista, arkisia tekoja. Yhdessä tekemistä, ideoiden ja ajatusten kunnioittamista.

Ensimmäisen Taidetutkan numeron teema on Taide kuuluu kaikille. Tarkastelemme aihetta sekä kansallisesta että kansainvälisestä ulottuvuudesta. Tarkoituksemme ei ole tyhjentää pajatsoa, vaan luoda näkökulmia teemaan. Taidetutkan tarkoituksena on myös saada Sinut, arvoisa lukija, tuottamaan  lisää yhteistä tietoa, jakamaan ideoita ja vinkkaamaan kiinnostavista tekijöistä tai toimivista käytännöistä. Otetaan Taidetutka yhdessä haltuun keskustelun kokoajana.

Luovuus on kansalaisoikeus, joka ei katoa missään vaiheessa elämää. Luovuus laajasti ymmärrettynä, osana sanan- ja ilmaisunvapautta, mahdollisuutena olla juuri se ihminen, joka haluaa olla. Oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on. Jolloin luovuus minussa on juuri sitä, mitä itse koen tärkeäksi, on se sitten taiteellista työtä tai harrastusta, arkisia valintoja, luonnossa liikkumista tai sosiaalisia yhteyksiä. Elämän liekin vaalimista.

Taiteesta nauttiminen tulisi mahdollistaa myös erityisolosuhteissa, kuten hoivan ja erityisen tuen piirissä. Tämä onnistuu, mikäli ymmärrämme estetiikan olevan osa arkielämää, kaikessa mukana kulkevaa ihmisyyttä. Jokamiehenoikeudet taiteessa näyttäytyvät siinä, miten tuemme luovuutta. Kansalaisoikeudet ovat uhattuina, kun tarkastellaan oikeutta kouluttautua ammatillisesti. Toimintarajoitteet eivät saisi olla esteenä uravalinnassa taiteen parissa. Keskitymmekö vain lahjakkaiden osaamisen edistämiseen vai ymmärrämmekö, että meillä  jokaisella on oikeus kehittää luovaa ilmaisuamme? Törmäämistä taiteeseen tulee edistää jokaisessa mutkassa ja kaikilla poluilla, koska taide tunnetusti edistää hyvinvointiamme.

Pidämme kipinää lehdessä yllä vaihtamalla päätoimittajaa joka numerossa. Yhdessä tekemällä olemme enemmän kuin osiemme summa. Tervetuloa Taidetutkan pariin!

Kirjoittaja: Mervi Leivo, puheenjohtaja, Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry

4 kommenttia artikkeliin “Taide kuuluu kaikille!

  1. Opetan kuvataidetta kansalaisopistossa.Olen täysin samaa mieltä .

Vastaa