Pelitaidetta, soveltavaa teknologiaa ja kuvataidetta sairaalan suljetulla osastolla

Manchesterissa, Iso-Britanniassa, sairaalan sisällä toimiva taideorganisaatio Lime Art ja Jyväskylässä sijaitseva Sairaala Nova ovat yhteistyössä rakentaneet taidetoimintaa, jossa pelitaide, pelillisyys, soveltava elektroniikka ja taide kohtaavat. Uusien toimintamallien implementointi sosiaali- ja terveysalan työyhteisöön on herättänyt eloon yhteisöllisyyttä, uusia kokemuksia ja luovia yhteistyömalleja.

Vuonna 2016 alkoi huikea yhteistyö manchesterilaisen sairaalan sisällä toimivan taideorganisaatio Lime Artin kanssa, kun joukko suomalaisia taiteen ja hyvinvoinnin ammattilaisia suuntasi opintomatkansa tähän edelläkävijäsairaalaan.

Manchesterin sairaalan Lime Art -organisaatio on toiminut jo yli 40 vuotta, ja se edustaa pioneerityötä monella tapaa. Useilla palkinnoilla palkittu taideohjelma osoitti meille, miten esimerkiksi palovammayksikössä voidaan toteuttaa interaktiivisia taideteoksia kattoon pelkän kännykän, taideteoksen ja lapsipotilaan vuorovaikutuksella. Prosessissa oli huomioitu paljon muutakin, kuten se, että lasten palovammat tulevat usein juuri kasvoihin, kaulaan ja rintakehään. Luotiin teos, joka auttaa sairaalan henkilökuntaa työskentelemään, kun lapsi automaattisesti kiinnittää huomionsa ylöspäin eli kattoon. Nerokasta! Katossa ja seinillä muotoa ja väriä vaihtavat teokset herättivät ajattelemaan, onko taiteella, luovuudella, leikillä ja teknologialla tekemistä sairaalamaailmassa?

Kattoon ripustettu valotaulu
Tässä taideteos on istutettu kattoon magneettikuvauslaitteen yläpuolelle. Kuvantamishuoneessa on tärkeää saada lapsipotilas katsomaan liikumatta tiettyyn pisteeseen. Erityislapset, kuten trauman jälkeen hoitoon tulevat tai autismin kirjon lapset, hyötyvät näistä eniten. Kuvaaja Pauliina Lapio.

Manchesterin ja Lime Artin esimerkistä innostuneena lähdimme miettimään, miten Keski-Suomessa rakenteilla olevaan Sairaala Novaan saataisiin vastaavaa toimintaa. Syntyi Suomen ensimmäinen sairaalamaailmaan suunnattu osallistavan taiteen ohjelma, ja se julkaistiin henkilökunnalle vuonna 2021. Suunnitelmavaiheessa ohjelmaan kuului tärkeänä osana toimintojen pilotointi sairaalan yksikössä henkilökunnan ja potilaiden kanssa.

Monien jännittävien vaiheiden jälkeen vuonna 2019 lähdimme rakentamaan taiteilijaresidenssitoimintaa sairaalaan. Taiteilijahaun kautta ensimmäiseksi residenssitaiteilijaksi kutsuttiin Manchesterin sairaalan Lime Art -ohjelman johtaja Dawn Prescott. Kuvataiteilija Prescott toivoi työparikseen soveltavan elektroniikan asiantuntijaa tai pelitaiteilijaa, jotta tulevassa residenssissä syntyvät teokset saataisiin eloon ja liikkeelle. Hän oli toteuttanut Manchesterin sairaalassa monta vastaavaa prosessia, jossa sovellettu elektroniikka, pelillisyys ja taide yhdistyvät.

Halusimme tuoda tätä kansainvälistä ja uutta näkökulmaa nuorten psykiatriselle suljetulle osastolle, joka valikoitui innokkaiden projektiin ilmoittautuneiden osastoiden joukosta kokeiluyksiköksi. Pelillisyys, elektroniikka, vaativat kuvataiteen menetelmät sekä englannin kieli ja kansainvälisyys yhdistelmänä kuulosti meistä juuri siltä, mikä sopii nuorille vakavien mielenterveysongelmien kanssa painiskeleville potilaille osaksi kuntoutusta. Tavoitteena oli luoda hyvin innovatiivinen, leikkimielinen ja taidetta ja luovuutta yhdistelevä paketti, jolla halusimme räjäyttää osastohoitoon ja psykiatrisiin sairauksiin liittyviä tabuja ja ennakkoluuloja. Prescottin työpariksi valikoitui itäsuomalainen maanrakennusalalla toimiva elektroniikkataituri Tuukka Pasanen. Totesimme että soppa on valmis kokeilulle, let the play begin

 

Pascal, olento avaruudesta

Psykiatrinen residenssi osoitti, että taiteen, pelillisyyden ja kansainvälisyyden tuominen vakavasti oireilevien nuorten potilaiden elämään oli rohkea, mutta toimiva konsepti. Nuorille pelillisyys on arkipäivää (kännykät ja tietokoneet), mutta nyt elementtinä tuotiin soveltavaa elektroniikkaa, vuoropuhelua, huumoria, kielellisiä elementtejä, äänimaisemaa ja kuvitusta kuvataiteen prosessien muodossa.

16 erillisestä ruudusta koostuva valotaulu
Pascal, olento avaruudesta. Keskimmäisissä ruuduissa näkyy valoa, joka vaihtuu sen mukaan, miten katsoja liikkuu ja tulee lähemmäs. Teos on edelleen osasto 45:n aulassa, vierailtuaan Jyväskylän Taidemuseolla 2021. Kuvaaja Pauliina Lapio.

Nuoret, taiteilijat ja henkilökunta loivat yhteistyössä kahden viikon taidetyöpajojen seurauksena teoksen nimeltä Pascal (nimetty ranskalaisen fyysikon mukaan). Hän on ulkoavaruudesta tullut olento, joka ei osaa puhua, kommunikoida, tai ymmärrä ihmisten kieltä. Pascaliin tehtiin ohjelmoinnin avulla oma avaruudellinen äänimaisema ja visuaalinen led-valaistus, johon nuoret saivat suunnitella kaikki elementit, kuten valojen rytmityksen ja äänimaiseman. Pascal on edelleen psykiatrisen osaston aulassa yrittäen kommunikoida ohikulkijoiden kanssa – usein tuloksetta. Jokainen ohikulkija voi aloittaa vuorovaikutuksen Pascalin kanssa, mutta Pascal ei välttämättä aina vastaa halutulla tavalla, koska hän on omintakeinen olio avaruudesta. Pascal heräsi henkiin ja sai oman eriskummallisen luonteensa juuri nuorten kanssa tehdyn yhteistyön seurauksena. Teoksesta tuli nuorten ohjaama ja heidän näköisensä.

 

Kansainvälinen yhteistyö osana kehittämistyötä ja muutosprosessia

Keski-Suomen Sairaala Nova on ollut isojen muutosten keskellä. Kun huippunykyaikaista ja modernia, taiteellakin varustettua sairaalaa rakennettiin, ei osattu arvata millainen tulevaisuus sitä odottaa esimerkiksi osallistavan taiteen kautta. Sairaalassa käytetty prosenttitaiteen periaate (tietty prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen) ulotettiin osallistavaan taiteeseen eli siihen ajatusleikkiin, jossa potilas tai henkilökuntakin voi olla mukana taiteen tekemisen, kokemisen tai suunnittelun prosessissa. Mallia on katsottu brittiläisistä sairaaloista, museoiden tekemästä yhteistyöstä ja erilaisista yhteistyön tekemisen tavoista. Iso-Britanniassa on pitkät perinteet osallistavalle taiteelle, soveltavalle taiteelle ja erilaisille tavoille toimia sairaalaympäristössä taiteen keinoin. 

mies ja nainen juttelee maalatun värikkään seinän edustalla
Lastenosasto on naamioitu avaruudeksi Manchesterin sairaalassa. Tässä isä kertomassa Lime Artin johtajalle Dawn Prescottille kuinka lapset nauttivat osastolle tulemisesta pelon sijaan. Punaista nappia painamalla avaruuden äänet heräävät henkiin. Kuvaaja Pauliina Lapio (2019).

Kansainvälisyyden kautta on saatu uudenlaista asiantuntijuutta taiteen tekemisen tapoihin sairaalassa. Uusia ajattelumalleja, konsepteja ja uutta terminologiaa syntyy jatkuvasti. Psykiatrisen residenssissä käytetty soveltavan elektroniikan asiantuntija oli täysin uusi termi, jota taas Manchesterissa on käytetty osana esimerkiksi juuri alussa mainitun lastensairaalan teosten henkiin herättämisessä. On esimerkiksi vastaanottohuone avaruudessa, ja nappia painamalla avaruuden äänet alkavat kuulua, katoissa puuhun kaiverretut olennot liikkuvat sekä valot ja värit vaihdella. Tämä tapahtuu hoidon aikana kännykkää tai kaukosäädintä käyttämällä.

Yhteistyö Manchesterin sairaalan Lime Artin, Sairaala Novan ja osallistavan taiteen ohjelmasta vastaavaan New Beatin kanssa jatkuu edelleen hedelmällisenä. Lime Art otti ison harppauksen virtuaalisisältöihin sairaalassa pandemian aikana ja sai näiden sisältöjen kehittämistyöhön tuntuvan rahoituksen. On mielenkiintoista lähteä kartoittamaan näitä mahdollisuuksia myös Suomessa.  

 

Tulevaisuuden taide sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä

Jatkossa taiteella ja erilaisilla teknologian yhdistämisen keinoilla on paljon annettavaa potilastyöhön ja hoitoprosesseihin. Vaikka voidaan ajatella, että sairaalat ovat keskittyneet tarjoamaan teknologisesti uusinta mahdollista tekniikkaa vain hoidon apuna ja vaativissa sairaanhoidollisissa tehtävissä, uskon että taiteen tuominen tähän yhtälöön on mahdollista ja kiinnostavaa.

Parhaillaan Sairaala Novassa on käynnissä hoitotyön kehittämisen ja henkilökunnan jaksamisen tueksi ajatushautomoita, jossa taide ja taidelähtöiset menetelmät ovat keskiössä. Yhtenä kiinnostavana vaihtoehtona on myös idea siitä, että hengähdyshetkiä työpäivän aikana voidaan rakentaa erilaisten sovellusten avulla. Toiveena on, että kuormittavan hoitotyön työpäivään pystytään tarjoamaan lepotauko tai ajatustauko esimerkiksi hengitysharjoitusten, rentoutumistehtävien tai visuaalisten elementtien avulla, nimenomaan erilaisia mobiilisovelluksia tai applikaatioita käyttäen.

Vielä tänä vuonna Sairaala Novassa Jyväskylässä tullaan toteuttamaan taiteilijaresidenssi, jossa haetaan pelillisyyden elementtejä ja visuaalista leikkiä mukaan valikoituvan osaston arkeen.      Myös AR- ja VR-teknologiaa on esitelty henkilökunnalle taiteen kautta yhteisessä taidehetkessä ja kerrottu siitä, millaisia mahdollisuuksia näillä on potilastyöhön ja henkilökunnan jaksamiseen. Mitä jos sairaalan teokset heräisivätkin henkiin niin, että kuka tahansa pääsee osalliseksi sairaalan taiteeseen kunnosta ja teknisestä osaamisesta riippumatta? Mitä jos yhdistelemällä uutta teknologiaa ja taidetta saadaankin osaksi sairaalan arkea yhteisöllisyyttä ja sellaisia hoitokäytäntöjä, joista ei olla osattu edes haaveilla?

 

Kirjoittaja: Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija ja kouluttaja Pauliina Lapio (New Beat Oy) on vastannut Sairaala Novan Osallistavan taiteen ohjelman koordinoinnista.

Artikkelikuva: Making of Pascal. Kun nuoret saivat itse ideoida ja suunnitella toteutuksen elävälle olennolle, alkoi yhteistyö sujua aiemmin ahdistuksesta ja vakavista psyykkisistä oireista kärsivien nuorten keskuudessa. Kuvaaja Dawn Prescott (2019).

 

Vastaa