AUTORRETRATO YA! Taideperustainen Omakuva N.Y.T. -kasvuryhmämalli Kolumbiassa

Koreografi, tanssipedagogi Sanni Sihvola matkasi toukokuussa 2017 Kolumbiaan, Bogotaán kouluttamaan taideperustaista mielenterveystyötä sikäläisille asiantuntijoille. Kolumbiassa on käynnissä suuri murros liittyen mielenterveystyöhön. Lääkehoitojen sijaan aletaan kiinnittää entistä enemmän huomiota sosiaaliseen todellisuuteen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointityöhön.  

Koulutusvierailu oli osa Suomen Madridin-instituutin kehitysyhteistyöhanketta Kolumbiassa. Suomen Ulkoministeriön rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä mielenterveysjärjestö FinFami Uusimaa ry:n kanssa. Hankkeen paikallinen yhteistyökumppani Bogotássa on Universidad de Externado -yliopisto, jolla on käynnissä tutkimusprojekti liittyen mielenterveys- ja rauhantyöhön entisillä konfliktialueilla.  

FinFami Uusimaa ry:ssä vuosina 2012-2017 kehitetty taideperustainen Omakuva N.Y.T. -kasvuryhmämalli on tarkoitettu psykososiaalisista haasteista tai perhetaustassa olevista mielenterveyden tai päihdekäytön ongelmista kärsivien nuorten tukemiseen. Ehkä mielenterveyden erityisen painotuksen takia mallista kiinnostuttiin juuri Kolumbiassa, johon 50-vuotinen sisällissota on jättänyt surulliset jälkensä. Vuonna 2016 maassa käynnistyi harvinaislaatuinen rauhanprosessi ja jälleenrakennuksen aika.   

Idea yhteistyöstä oli lähtöisin tanssija ja joogapedagogi Netta Vargalta, joka asuu Bogotássa ja työskentelee Externado -yliopistolla sekä Madridin-instituutin asianaisena. Netta, joka on taiteen ammattilainen, onnistui vakuuttamaan kumppanit Suomessa kehitetyn mallin mahdollisuuksista, ja niin erityinen tiedonvaihtoprojekti pääsi käynnistymään.  

Asiantuntijoita ja työlleen omistautuneita aktivisteja

Kaksiviikkoisen kurssin 20-päinen osallistujaryhmä oli koottu Externado -yliopiston kontaktien kautta. Joukossa oli psykiatrian asiantuntijoita, tutkijoita, järjestötoimijoita ja taiteilijoita. Moni kurssilainen kuului valtion tukemaan ACR-organisaatioon, jolla on 30 toimipistettä ympäri Kolumbiaa. Järjestö organisoi ja toteuttaa psykososiaalisesti vahvistavaa työtä rauhanprosessin edistämiseksi. ACR:n kohderyhmiä ovat mm. orvoksi jääneet lapset, katunuoret, entiset ja nykyiset sotilaat sekä ex-guerrillat. Pitkä sota tarkoitti menetyksiä ja arpia myös näille ammattilaisille. Heissä vaikutti vahva halu ja henkilökohtainen sitoutuneisuus olla mukana rakentamassa oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa. He olivat ammattilaisia, mutta samalla myös aktivisteja.  

Asiantuntijoita vai ihmettelijöitä? Tietämisestä taiteelliseen dialogiin

Kurssin alussa tunnelma oli varautunut. Esittäytymisten myötä jokainen halusi selventää näkemystään ja suhdettaan Kolumbian haastavaan konfliktiin, ja tunsin jo hetkellisesti kauhun käväisevän kurkkuni tietämillä. Minä en tiedä sisällissodasta mitään! Kolumbian akateemiset käytännöt ovat edelleen melko hierarkkisia ja minunkin, professora formadora Sannin, oletettiin edustavan autorisoitua tietoa.

Laboratoriomainen, kokeileva ja dialoginen työskentely tuli monille yllätyksenä. Selitin, että koko työskentelymalli perustuu leikkivään ja ihmettelevään mieleen sekä kehollisuuteen ja taiteeseen, jossa tavallaan jokainen on asiantuntija. Roudasimme tuolit luokkahuoneen nurkkaan ja aloimme virittyä ”ruumiin avauksen” kautta. Omakuva-mallin mukaisen Alku-session aamumuisteloista käynnistynyt reflektointi ja naurunpyrskäykset auttoivat palauttamaan luottamuksen ja rentouden työskentelyyn. Kaikki ihmiset ovat erilaisia, mutta silti samanlaisia.

Taide kannattelee vielä vähän enemmän

Päivittäinen kokemuksellinen työskentely oli intensiivistä ja raskastakin, kun monet tulivat kurssille kahdeksantuntisen työpäivän jälkeen. Mutta se kannatti. Työskentelimme henkilökohtaisten kokemusten äärellä, mutta samalla jaoimme paljon tietoa mielenterveystyöstä teorian ja käytännön tasoilla. Keskustelimme muun muassa traumatyöskentelystä ja ohjausmallin eroista taideterapiaan. Samankaltaisuutta on paljon. Kerroin, että Omakuva N.Y.T. -mallissa sovelletaan mentalisaatioteoriaa työparityöskentelyyn ja reflektointiin. Mentalisaatio (Fonagy & Bateman) tarkoittaa lyhyesti kykyä pitää “mieli mielessä”, eli kykyä tavoitella oman ja toisten ihmisten toiminnan takana olevia tunteita ja ajatuksia. Mentalisaatio parantaa tunnesäätelyä ja auttaa esimerkiksi hankalissa vuorovaikutustilanteissa.

Taiteellisessa kasvuryhmässä taide toimii sekä suojana että näkökulmamuutosten käynnistäjänä, ja avaa siten mahdollisuuksia turvalliseen, mentalisoivaan reflektioon. Taiteilija ei voi kuitenkaan ottaa terapeutin roolia ja muodostaa hoitosuhdetta ryhmäläisiin, vaan pitäytyy rinnallakulkijana ja kanssaihmettelijänä. Tästä asenteesta kurssilaiset kiittivät minuakin usein.      

Kurssin huippuhetket koettiin taiteellisen työskentelyn kautta. Silloin, kun tiukkailmeiset asiantuntijat sulkivat silmänsä, polvitaipeet pehmenivät ja nauru kareili huulilla. Silloin, kun kehot lähestyivät ja loittonivat, käsivarret kääntyivät kuin vesikasvit ja selkärangat hehkuivat yksilöllistä väriään. Silloin, kun kuljimme superhitain askelin läpi yliopiston nurmikentän ja liikutuimme linnusta. Silloin, kun liikkeestä syntyi teksti, ja tekstistä runo, jossa kuului ihmetys siitä, mitä omassa kehossa tapahtuu ja tunnistuu, ja mitä mielessä alkaa elää. Luottamus, ilo (alegria) ja toivo. Miten se on mahdollista, minulle sanottiin, Kolumbiassa, jossa epäluuloisuus on juurtunut ihmisten perustilaksi?    

Vastasin, että taide kannattelee vielä vähän enemmän.  

Kirjoittaja: Sanni Sihvola, koreografi, tanssipedagogi, projektikoordinaattori, FinFami Uusimaa ry

Kuvat: Sanni Sihvola

Kurssivierailun jälkeen Autorretrato YA -ohjausmallia on toteutettu Kolumbian sosiaali- ja terveysministeriössä sekä yksittäisten ACR-työntekijöiden toiminnassa. Seuraavan koulutusvierailun tavoitteena on painottaa taiteilijoiden osallistumista ja auttaa luomaan taiteilija-sote-työntekijä -työpareja, jotta taiteen monipuoliset mahdollisuudet voisivat entisestään rikastaa Kolumbiassa tehtävää jälleenrakennustyötä.  

Omakuva N.Y.T. -ohjausmallin ovat kehittäneet Sanni Sihvola sekä teatteripedagogi, ryhmäpsykoterapeutti Ursula Hallas yhteistyössä lukuisten soveltavan taiteen ammattilaisten ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden kanssa.

 

Vastaa