Avainsana: ikääntyminen

PÄÄTOIMITTAJAN KIRJOITUS

Luova ikääntyminen on meidän jokaisen asia

Taidetutkan numerossa 12 keskitytään ikääntyneisiin luovina tekijöinä ja kulttuurin uudistajina. Millainen rooli, toimijuus ja tekijyys ikääntyneillä on kulttuurissa ja taiteessa? Kuulemmeko ikääntyneiden omaa ääntä vai kerrommeko ikääntyneistä taide- ja kulttuuritoiminnan kohteina? Kirjoittajina on ikääntyneitä ja heidän kanssaan työskenteleviä taide- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

SYVÄLUOTAIN

Musiikkitahto osana kulttuurihyvinvoinnin edistämistä ja toteutumista

Musiikkielämysten tahdonilmaus auttaa moniammatillisia työyhteisöjä tukemaan asiakkaan kulttuurioikeuksia. Kulttuurihyvinvointialan käytänteisiin sopiva musiikkitahto on helppo laatia, eikä se vaadi ammattilaisilta erityistaitoja. Musiikkitahtotyöryhmä pohtii ja ratkoo haasteita, joita musiikkitahdon käyttöönottoon ja toteuttamiseen liittyy.