Toimitus

Taidetutka on vuonna 2017 perustettu verkkolehti, joka luotaa taiteen uusia merkityksiä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Jokaisella lehden numerolla on toimituksen määrittelemä ajankohtainen teema. Lehden päätoimittajuus on kiertävä. Taidetutkaa hallinnoi Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry.

Taidetutka on syntynyt Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n, Taikusydämen, Pro Soveltavan taiteen tila ry:n, Aili- kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallisen verkoston ja ArtsEqual -tutkimushankkeen halusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin uusia rajapintoja, esitellä kiinnostavia toimijoita, tekoja ja ilmiöitä ja syventää keskustelua taiteen merkityksistä. Mukana lehden kehittämisessä on myös Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijoita.

Jos haluat ehdottaa juttuideoita Taidetutkaan, lähetä meille sähköpostia: toimitus(at)taidetutka.fi


Toimitukseen kuuluvat vuonna 2019:

Arttu Haapalainen, Taiteen edistämiskeskus, läänintaiteilija

Marja Jähi-Salo, Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n hallituksen jäsen & Amusa Suomi Oy:n, toimitusjohtaja

Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, Maaseudun Sivistysliitto ry

Elina Laine, toimitussihteeri

Liisa Laitinen, Taikusydän – taiteen ja hyvinvoinnin yhteyspiste, projektisuunnittelija

Krista Petäjäjärvi, Taiteen edistämiskeskus, läänintaiteilija

Anna-Mari Rosenlöf, Taikusydän – taiteen ja hyvinvoinnin yhteyspiste, projektipäällikkö

Verkkolehden suunnitteluprosessia on luotsannut Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian Luova tuottaja (YAMK) -opiskelija Anna Mäkelä osana Taikusydän-hanketta.