Kirjoittajalle

KIRJOITTAJAKUTSU 1/2022  – TAIDETUTKAN TEEMANA PELITAIDE

Seuraavan Taidetutka-verkkolehden teemana on pelitaide. Lehden kymmenennen numeron päätoimittajina on pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen.

Kirjoittajakutsulla toivotaan ehdotuksia, jotka tuovat uusia näkökulmia peleihin omana taiteenlajinaan. Lehdessä nostetaan esiin yli kymmenen kirjoituksen voimin pelit taiteenlajina, joka murtautuu ulos digitaalisen toimintaviihteen ensioletuksesta. Pelitaiteen monimuotoisuus ulottuu uusimpia teknologioita hyödyntävistä virtuaalitodellisuuksista lautapeleihin, pöytä- ja live-roolipeleihin ja veistoksellisiin installaatioihin. Pelejä voi pelata yksin, kaveriporukalla tai tuhansien tuntemattomien kanssa, yhteistyössä tai kilpaillen. Uusia, kokeilevia pelitaiteen muotoja nousee esiin tämän tästä ja koko taiteenlaji hakee vielä määritelmäänsä.   

Erityisesti toivotaan juttuehdotuksia seuraavista näkökulmista: 

  • Pelien tekeminen taiteellisena työnä
  • Henkilökohtaisuus peleissä
  • Pelit suhteessa muihin taiteenlajeihin
  • Pelit ja pelaaminen kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta
  • Pelit epätyypillisten kohderyhmien toimintana ja tuotantona
  • Pelit yhteiskunnallisena kommentaarina ja keskustelun välineenä.

Lähetä juttuehdotuksestasi lyhyt kuvaus osoitteeseen taidetutka(at)gmail.com 28.2.2022 mennessä. 

Kuvauksessa tulee olla seuraavat tiedot: jutun aihe, kirjoittajan lyhyt esittely ja yhteystiedot sekä lyhyt perustelu, miksi haluat kirjoittaa juuri tästä teemasta Taidetutkaan. Kerro myös, millaisia kuvia voit liittää juttuun. Mikäli haluat, niin voit ehdottaa juttua jollekin tietylle juttupaikalle. Juttupaikkojen kuvaukset löydät tämän sivun alaosasta ’ohjeita kirjoittajalle’. Kerro myös onko sinulla taustataho, joka voi kustantaa kirjoituksesi vai onko kirjoittajapalkkion maksaminen ehtona jutun toteutumiselle.

Tieto tulevaan lehteen valikoiduista kirjoituksista ilmoitetaan 2.3. mennessä. Jutun ensimmäisen version tulee olla valmiina 30.3. ja kommenttikierroksen jälkeen jutun lopullisen version jättöpäivä on 25.4. Lehti ilmestyy viikolla 20. Vuonna 2021 Taidetutkan sivuilla vieraili lähes 13 000 lukijaa.

 

Ohjeita kirjoittajalle

Taidetutka on verkkolehti, jota luetaan erilaisilta näyttöpäätteiltä. Siksi tekstissä kannattaa pyrkiä tiiviiseen ja napakkaan ilmaisuun. Käytä väliotsikoita, tauota tekstiä kuvilla ja vältä monimutkaisia, pitkiä lauserakenteita ja pitkiä kappaleita. Mieti, mikä on juttusi ydinviesti. Mikä on se asia, joka lukijalle ainakin tulisi jäädä mieleen? Avautuuko juttu jo pelkällä silmäilyllä? Miten houkutella lukija keskittymään ja syventymään aiheeseen? Jutun loppuun voi liittää aiheeseen syventäviä linkkejä muille verkkosivuille. 

Voit ehdottaa artikkelia julkaistavaksi seuraaviin lehden osastoihin: 

Blogi on kirjoittajan tai kirjoittajien näkökulmasta tehty kirjoitus ajankohtaisesta aiheesta. Blogin pituus on n. 4000 – 7000 merkkiä. Blogissa ei tarvita väliotsikoita tai ingressiä.

Kuva kertoo -osasto tarjoaa paikan lehden teemaan sopivalle, kiinnostavalle kuvalle. Kuvaan liitetään lyhyt selittävä teksti, jonka pituus on n.  800 – 2000 merkkiä. Kuvan tulee olla pystykuva. Väliotsikoita tai ingressiä ei tarvita.

Syväluotain-osasto tarjoilee hidasta journalismia syventyen muita Taidetutkan artikkeleita perusteellisemmin ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden taustoihin. Täältä löytyy sopiva juttupaikka pidemmille artikkeleille, joiden pituus on yli 7000 merkkiä. Jutussa käytetään ingressiä ja  väliotsikoita.  

Ilmiö-osastolla syvennytään, esitellään ja kuvaillaan ajankohtaisia taiteen ja kulttuurin ilmiöitä. Tekstin pituus on n. 5000 – 7000 merkkiä. Jutuissa käytetään ingressiä ja väliotsikoita.

Tekijä-osastolla tutustutaan erilaisiin taiteen tekijöihin. Tällä osastolla julkaistaan tekijähaastatteluja tai kirjoituksia tekijöistä lehden kulloisenkin teeman mukaisesti. Tekstin pituus on n. 5000 – 7000 merkkiä. Jutussa käytetään ingressiä ja  väliotsikoita.

Kenttäpostia-osasto tarjoaa juttupaikan ruohonjuuritason taide- ja kulttuurityön esittelylle. Tekstin pituus on n. 5000 – 7000 merkkiä. Jutussa käytetään ingressiä ja  väliotsikoita.

Greetings from -osastolla kurkistetaan Suomea kauemmas. Mitä tapahtuu muualla maailmassa? Tällä osastolla oleva artikkeli voi olla muodoltaan myös kuvareportaasi. Teksti pituus on n. 5000 – 7000 merkkiä. Jutussa käytetään ingressiä ja väliotsikoita. Teksti voi olla kirjoitettu myös englanniksi tai ruotsiksi.

Tutkimus -palstalla julkaistavat jutut ovat noin 5000 – 7000 merkin mittaisia tekstejä, jotka lähestyvät numeron teemaan liittyvää aihetta tutkimuksen näkökulmasta. Erityisesti tutkimus-palstalle toivotaan kirjoituksia, joihin sisältyy jokin uusi avaus, idea tai näkökulma. Jutussa käytetään ingressiä ja väliotsikoita. 

Kuvat

Kaikkiin Taidetutkan juttuihin kuuluvat olennaisena osana hyvälaatuiset kuvat (1-5 kuvaa/juttu), joihin kirjoittajalla on oikeudet ja lupa kuvien käyttöön ja julkaisemiseen jutun yhteydessä. Kuvaaja mainitaan ja kuvatekstien käyttö on mahdollista. Kuvien resoluution tulee olla vähintään 72 dpi ja koon vähintään 500 px (pidempi sivu), mielellään enemmän. Parhaiten toimivat 16:9 tai 4:3 -suhteiset kuvat. Kuvien kuvateksteistä vastaavat kirjoittajat.

Toimituskunnan rooli

Lehden toimituskunta rakentaa päätoimittajan/päätoimittajien kanssa yhteistyössä numerosta temaattisen kokonaisuuden ja päättää yhdessä lehteen valittavat jutut. Lehdessä on pääkirjoituksen lisäksi kahdeksan erityyppistä osastoa. Edellisiin numeroihin ja eri juttutyyppeihin voit tutustua täällä. Toimituksen jäsenet toimivat kirjoitusprosessissa tukena kommentoiden tekstiä ja tehden mahdollisesti tarkentavia kysymyksiä, jotta jutun sisältö avautuu myös niille lukijoille, joille aihe ei ole ennestään  tuttu. Päätoimittajalla on oikeus varmistaa jutussa olevien tietojen oikeellisuus. Loukkaavia tekstejä ei julkaista.

Lehti on suunnattu laajalle lukijakunnalle, jota kiinnostaa taiteen uudet merkitykset sekä taide ja kulttuuri ajassa muuttuvina ilmiöinä. Lukijakunnassa on erityisesti taiteen, kulttuurin, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Lukijapalautetta voi lähettää: taidetutka(at)gmail.com.